obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif Tento dizajn je ešte voľný
Môže patriť aj Vám !
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
Hlavná stránka
+ Návod: Ako sa tvorí stránka
+ Ukážky
OBJEDNAŤ
Kontakt
Kniha návštev
Mapa servera
Objednanie nástroja na tvorbu internetových stránok

Cena pozostáva z týchto častí:
Zakúpenie dizajnu a aktivácia služby - vytvorenie vašej stránky podľa zvoleného dizajnu, zaslanie prihlasovacích údajov administrátorovi stránky. Musí sa uhradiť, poplatok je jednorazový.
Webhosting - prenájom priestoru na Web serveri (veľkosť nie je obmedzená). Musí sa uhradiť, poplatok sa platí každý rok.

Názov
Suma
typ
Zakúpenie dizajnu a aktivácia
108,00 €
jednorazový poplatok
Webhosting
42,00 €
pravidelný ročný poplatok
Spolu
150,00 €


Odoslať objednávku

Objednávku môžete zaslať aj EMailom na kottas@doklady.sk
V objednávke uveďte:
Presný názov Vašej organizácie
Celú adresu
IČO a DIČ
Meno kontaktnej osoby
Telefón na kontaktnú osobu (najlepsie mobil)
Názov dizajnu ktorý chcete zakúpiť